Materiały Oracle 10g

Ostatnio aktualizowano 27 maja 2008 r.

Instalacja i konfiguracja:
Aby zainstalować bazę danych i pakiet Designer na systemie Windows, należy poczynić następujące przygotowania (dla systemu Windows XP SP2):
* W systemie musi być zainstalowane JDK w wersji 6 lub conajmniej wersji 5.

* W systemie musi być zainstalowane JRE (w tej samej wersji co JDK), JRE musi być zainstalowane z osobnego pakietu (wersja 5, wersja 6).

* W systemie muszą być zdefiniowane zmienne środowiskowe JRE_HOME (wskazującą na ścieżkę gdzie zostało zainstalowane JRE) oraz JAVA_HOME (wskazującą na ścieżkę gdzie zostało zainstalowane JDK), zaleca się nie mieszanie wersji JDK i JRE które będą później wykorzystywane przez Oracle, ponieważ może to powodować kłopoty z działaniem narzędzi takich jak Eclipse, Netbeans, Android SDK firmy Google. Narzędzia te korzystają ze informacji przechowywanych przez zmienne środowiskowe, częstym przypadkiem dla IDE jest uruchamianie projektów jedynie w trybie debug, w tym trybie wykorzystywana jest inna maszyna wirtualna javy.

* Jeżeli w systemie zainstalowany Perl, mogą wystąpić konflikty ponieważ instalator Oracle definiuje zmienną PERL5_LIB wskazującą na Perl'a z którego korzysta. Instalator doda także ścieżkę do swojej wersji Perla do zmiennej PATH. Jeżeli w systemie znajdują się już narzędzia takie jak Carbide (Nokia SDK S60 3rd edition) lub LaTeX mogą pojawić sie problemy z ich używaniem. SDK firmy Nokia wykorzystuje pakiet Perl w wersji 5.6.1, narzędzia LaTeX wykorzystują odrobinę starszą wersję tego interpretera, jednakże Oracle instaluje perl w wersji 5.8.8 co skutecznie uniemozliwia pracę z tymi dwoma narzędziami.

* WAZNE!! W czasie instalacji należy mieć komputer odlączony od sieci internet (zarówno internetu dostarczanego droga radiową, poprzez telefon komórkowy czy tradycyjnie po kablu), inaczej mogą wystąpić później problemy z narzędziem do zarządzania bazą danych. Wyjaśnienie tego fenomenu ;) można znaleźć tutaj.

* Najpierw należy zainstalować Oracle Designer, w czasie instalacji pojawią się informacje o nieodnalezieniu JRE ale nie należy się tym przejmować. Sytuacja ta pokazywała się zawsze mimo odpowiednich zmiennych środowiskowych i zainstalowanych pakietach JDK i JRE. Pakiet Oracle Designer 10g można pobrać nieodpłatnie ze strony firmy Oracle tutaj, sama instalacja pakietu nie powinna nastreczać trudności jednak dla pewności można posiłkować się: opisem w języku angielskim, opisem instalacji Oracle Designer 9i (jest to starszy pakiet ale większość ekranów instalatora jest podobna jak nie identyczna), pomocna może okazać się także strona firmy tutaj lub materialy z kursu online.

* Po poprawnym zainstalowaniu Oracle Designera można przejść do instalacji bazy danych. Aby nie mieć problemów z integracją bazy z Designerem, można ustawić dla bazy danych ten sam Oracle Home co dla Designera.

* Po poprawnym zainstalowaniu bazy i Designera, należy stowrzyć odpowiedniego użytkownika na którym będzie pracował Oracle Designer. Za pomocą SQLPlus łączymy się z naszą bazą danych i wydajemy następujące polecenia:

conn / as sysdba
create user designer identified by oracle;
grant connect to designer;
grant dba to designer;
grant execute on dbms_lock to designer;
grant execute on dbms_pipe to designer;
grant select on dba_rollback_segs to designer;
grant select on dba_segments to designer;
grant select on v_$nls_parameters to designer;
grant select on v_$parameter to designer;
grant create any synonym to designer;
grant drop any synonym to designer;
grant resource to designer;
grant execute on dbms_rls to designer;

* Po instalacji dobrze jest zastosować się do wskazówek dla Linux lub Windows, odnośniki te prowadzą do stron opisujących dalsze zmiany w ustawieniach systemu operacyjnego, które powinniśmy wykonać aby praca z bazą danych była najłatwiejsza.

Tworzenie repozytorium dla Oracle Designer:
* Uruchamiamy Repository Administration Utility -- skrót znajduje się na pulpicie, krok 1
* Wybieramy opcję Install i odpowiadamy na pytanie, krok 2
* Po potwierdzeniu w kroku 2, pojawia się okno w którym decydujemy gdzie będzie pracowało repzytorium, krok 3, krok 4
* Po dokonanym wyborze ustawien dla repozytorium wystarczy kliknąć OK i czekać aż repozytorium zostanie utworzone, krok 5 tutaj WAŻNA uwaga, nie wstrzymujcie pracy wirtualnej maszyny (przez przycisk suspend) ponieważ w trakcie wzanwiania pracy następują problemy z dokończeniem instalacji, cały proces nie jest długi trwa około 30 min.
* Jeżeli repozytorium zostanie poprawnie utworzone powinno wyskoczyć okienko z informacją o sukcesie, po instalacji odblokowanych będzie wiele opcji narzędzia do administracji repozytoriami, krok 6

Tworzenie kontenera do pracy z Oracle Designer:
* W wieloużytkownikowym środowisku pracy, przed przystąpieniem do utworzenia kontenera należałoby także utworzyć osobną przestrzeń roboczą ("workarea"). W przypadku tej maszyny można ominąć ten etap i korzystać z domyślnej przestrzeni roboczej ("global shared workarea")
* Najpierw logujemy się do Oracle Designer, krok 2
* Wybieramy przycisk Process Modeler lub z menu Tools > Process Modeler i uruchamiamy aplikację, krok 3
* Przystępujemy do tworzenia konetenera, wybieramy File > New, pojawi się okno dialogowe wyboru kontenera, krok 4
* Jako, że nie ma jeszcze stworzonych żadnych kontenerów, należy nacisnąć przycisk wyboru obiektu (przycisk w poziome paski), pojawi się okno dialogowe pozwalające na wybór istniejącego kontenera, klikamy przycisk Create krok 5
* Wybieramy opcję Application Systems i klikamy OK
* Możemy zmienić nazwę naszemu nowo utworzonemu konetenrowi na coś co np.: będzie bardziej kojarzyło się z projektem (rzecz gustu), zaznaczamy go i klikamy OK, krok 7
* Pozostaje nam wybrać z listy rozwijanej nasz kontener i rozpocząć w nim pracę, krok 8, krok 9

Krótki kurs Oracle Designera -- tutaj

Materiały akademickie:
Poniżej zamieszczone są odnośniki do materiałów z innych wyższych uczelni.
* Tworzenie bazy danych - tutaj...
* Ładowanie danych oraz eksport - tutaj...
* Bezpieczeństwo bazy danych: użytkownicy i role - tutaj...
* Optymalizacja zapytań - tutaj...
* PL/SQL - tutaj...
* Rozszerzenia Oracle - tutaj...
* Opis manipulacji plikiem sterującym - tutaj...
* SQLPlus - przydatne poleceniea - tutaj...
* Dokumentacja Oracle 10g - strona Uniwersytetu Warszawskiego
* Przydatne informacje na temat SQL - tutaj...
* Kurs tworzenia diagramów w Oracle Designer (krótki, do wersji starszej niz 10g) - tutaj...
* Zbiór tematów związanych z Oracle 10g - tutaj...
* Materiały dydaktyczne na laboratoria z baz danych na Uniwersytecie Warszawskim - tutaj...
* Podstawowe aspekty baz danych (ogólnie, nie tylko Oracle) - tutaj...
* Zaawansowane aspekty baz danych (ogólnie, nie tylko Oracle) - tutaj...

Przydatne odnośniki:
* http://www.ploug.org.pl/ - PoLish Oracle Users Group, pierwsze miejsce gdzie powinno się zajrzeć w poszukiwaniu rozwiązań w języku polskim.
* http://www.smart-soft.co.uk/.../oracle-tutorial-part2.htm - Podstawowe informacje dotyczące Oracle jak i samej tematyki baz danych, w języku angielskim
* http://st-curriculum.oracle.com/.../DBXETutorial/index.htm - Mocno rozbudowany kurs, z oficjalnymi tekstami, w języku angielskim
* http://www.java2s.com/.../CatalogOracle.htm - Każde polecenie SQL dokładnie opisane z przykładami, w języku angielskim
* http://w2.syronex.com/.../introduction-to-plsql/ - Kurs języka PL/SQL, krok po kroku wyjaśniający jego rolę i działanie w Oracle, w języku angielskim
* http://w2.syronex.com/.../introduction-to-oracle/ - Kurs języka SQL, w języku angielskim
* http://dbis.ucdavis.edu/.../tutorial.pdf - Kurs języka SQL, format książkowy, pdf, w języku angielskim
* http://www.skillbuilders.com/.../SkillBuilders%20oracle%20Tutorials.cfm - Zniór wykładów tematem jest konfiguracja i korzystanie z bazy, w języku angielskim
* http://www.oracle.com/.../database10g.html - Oficjalna dokumentacja dla Oracle 10g (w postaci pdf i html), w języku angielskim
* http://mikom.pwn.pl/pdf/4602a.pdf - "Oracle i Java. Programowanie.", fragmenty, w języku polskim
* ftp://ftp.helion.pl/.../or10pa-10.pdf - "Oracle Database 10g. Podręcznik administratora baz danych", fragmenty, w języku polskim
* ftp://ftp.helion.pl/.../oradab-8.pdf - "Oracle Database 10g. Administracja bazy danych w Linuksie", fragmenty, w języku polskim
* ftp://ftp.helion.pl/.../orplsq-3.pdf - "Oracle PL/SQL. Wprowadzenie", fragmenty, w języku polskim
* ftp://ftp.helion.pl/.../or9pls-11.pdf - "Oracle9i. Programowanie w języku PL/SQL", fragmenty, w języku polskim
* ftp://ftp.helion.pl/.../oracl3-2.pdf - "Oracle - łatwiejszy niż przypuszczasz. Wydanie III", fragmenty, w języku polskim
* ftp://ftp.helion.pl/.../or10ps-1.pdf - "Oracle Database 10g. Programowanie w języku PL/SQL", fragmenty, w języku polskim
* http://www.dulcian.com/FAQ/PLSQL%20FAQ.htm - PL/SQL FAQ, jedno z licznych, w języku angielskim
* http://www.ploug.org.pl/.../Designer6i.pdf - Prezentacja dotycząca Oracle Designer, w języku polskim
* http://www.exforsys.com/.../oracle-database-installation.html - Omówienie procesu instalacji bazy danych, w języku angielskim
* http://www.gayanb.com/free_oracle_magazines.php - Darmowe czasopisma opisujące różne tematy z dziedziny Oracle, w języku angielskim
* http://www.red-database-security.com/wp/backtrack_oracle_tutorial.pdf - Dla zainteresowanych, omówienie podatności na włamania w bazach Oracle, w języku angielskim
* http://www.oracle.com/.../index.html - Oficjalny zbiór materiałów dotyczących Oracle Designer, w języku angielskim
* http://stencel.mimuw.edu.pl/.../20011113/ - Omówienie kilku wybranych zagadnień w pracy z Oracle Designer, w języku polskim
* http://www.prenhall.com/.../tutorial/ - Zbiór 11 lekcji dotyczących wykorzystania Oracle Designer, w języku angielskim
* http://baks.gaz.ru/.../dsgnr_tuttoc_65.htm - Rozbudowany kurs Oracle Designer, w języku angielskim
* http://www.sba.oakland.edu/.../oracle_tutorial.htm - Zbiór 6 lekcji o Oracle Designer, przygotowanych na uniwersytecie w Oakland, w języku angielskim
* http://www.dulcian.com/FAQ/Designer%20FAQ%20page.htm - Oracle Designer FAQ, jedno z licznych, w języku angielskim
* http://ourworld.compuserve.com/.../tip.htm - Sztuczki i kruczki przy korzystaniu z narzędzi Oracle, w języku angielskim
* http://www.linuxjournal.com/.../3572 - Zbiór rad i spostrzeżeń na temat instalacji Oracle na systemie Linux, w języku angielskim
* http://www.faqs.org/.../Oracle-8-HOWTO.html - Opis instalacji Oracle 8 na systemie Linux, daje ogólne spojrzenie na problem, w języku angielskim
* http://www.oracle.com/technology/.../index.html - Oficjalny opis instalacji na systemie Linux, w języku angielskim
* http://www.freebsd.org/.../linuxemu-oracle.html - Opis instalacji na systemie FreeBSD, w języku angielskim
* http://ivan.kartik.sk/.../install_ora10gR2_solaris.html - Opis instalacji na systemie Solaris, w języku angielskim

Wiedza tylko wtedy jest wiedzą, kiedy zdobyta została wysiłkiem własnej myśli, a nie wyłącznie dzięki pamięci.

Poprawny XHTML 1.0! Poprawny styl CSS!hacker emblem open source emblem