Śmierć jest minimum.
Minimum wszystkiego.
Podczas tych godzin,
gdy jesteś tak blisko drugiej osoby,
z dwojga niemal stajecie sie jednym...
Minimum...
Miłość jest śmiercią:
śmiercią odrębności,
śmiercią dystansu,
śmiercią czasu.
W trzymaniu się z dziewczyną za ręce
najpiękniejsze jest to,
że po chwili zapominasz,
która ręka jest Twoja.
Zapominasz, że są dwie, nie jedna.